Palautteet

Kysyin palautetta opettajiltani sekä luokkalaisiltani. Teetin nuorille kyselyn liittyen NuMe-ryhmään toimintaani ryhmänohjaajana. Palautteiden pohjalta olen pystynyt kehittämään työtäni. Palautteen kysyminen ja antaminen on tärkeä osa omaa kehittymistä ja oppimista. Erityisesti kriittisen palautteen antamatta jättäminen voi estää oppimisen.

Palautekysely toteutettiin Surveymonkey nimisellä nettisivustolla. Lähes 90 % nuorista oli jonkin verran samaa mieltä, tai täysin samaa mieltä siitä, että sosiaalisessa mediassa on hyvä mainostaa seurakunnan toimintaa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että he saivat enemmän vastuuta päivittäessään seurakunnan somea. Sama määrä oli myös sitä mieltä, että Instagramissa ja Snapchatissa tavoitamme enemmän nuoria. Päivittäminen asettaa jonkin verran paineita nuorille, sillä 33 % vastaajista koki somen päivittämisen asettavan heille paineita.

Kyselyssä oli myös kysymyksiä minusta ryhmänohjaajana. Kahdeksan yhdeksästä vastaajasta oli sitä mieltä, että luotan ryhmän voimavaroihin ja kykyihin, sekä kunnioitan ryhmän kaikkia jäseniä tasavertaisesti. Lähes 80% oli myös sitä mieltä, että herätän luottamuksen ja huolehdin, ettei kukaan tunne oloaan ahdistavaksi. Tavoittelen kuitenkin itse 100 prosentia, eli parannettavaa löytyy.

Kyselin nuorisotyönohjaajalta Dellulta kommentteja kehittämistehtävästäni ja muutaman faktatiedon korjaamisen lisäksi hän kirjoitti, "Blogioppari on kiva! Kivalta näyttää myös esteettisesti! Hyvää jaottelua." 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti