Suunnittelu ja toiminta

Osallisuus on tärkeä osa nuoren aikuiseksi kasvamisen prosessia. Osallisuus sisältää oikeuden tiedon saamiseen ja tuottamiseen, osallistumisoikeuden suunnitteluun, päätöksentekoon ja yhteiseen toimintaan. Näiden kautta opitaan tekemään asioita yhdessä. Osallisuus kuuluu kaikille nuorille ja lapsille, riippumatta heidän iästään tai taidoistaan. Nuoren on myös tärkeä tuntea kuuluvansa johonkin ja saada kokemusta johonkin kuulumisesta. Näin myös yhteisöllisyys ja sen merkitys nuorelle tulee esiin.  Yhteisöllisyys on ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämätön prosessi. Émile Durkheimin mukaan yhteisyyden tunne pitää yhteiskunnat koossa ja on yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen pohjana (Durkheim 1980, Durkheim 1985, Antikainen ym. 2006).

NuMe-ryhmässä nuori saa olla mukana suunnittelemassa sisältöä seurakunnan instagramiin ja snapchattiin. Nuori saa myös olla mukana toteuttamassa yhdessä tehtyjä suunnitelmia. Arvioimme yhdessä ryhmän toimintaa, ja näin nuori tulee kuulluksi ja saa ilmaista omat mielipiteensä. 


http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/sparg/seminaarit/Arjen%20analyysi_SPARG-SKIDI_12.11.2013.pdf


Alla viimeisimmän tapaamisen pöytäkirja. Käsittelimme mm. snapchatin päivittämistä ja virkistyspäivän toteuttamista, sovimme myös uudet päivitysvuorot sekä uuden tapaamisen ajankohdan.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti